kavels-home
ga naar de kaart

Molen

West

Gedeelte uit de kaart van het grondgebied van de stadsvrijheid van Utrecht met directe omgeving (1696). Linksboven de voorganger van de Westbroekse Molen. Daaronder de Coren Molen, voorganger van Molen De Hoop.


Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer 216021)

Molendatabase - Westbroekse Molen voorganger
Allemolens - Westbroekse Molen
Allemolens - Molen van Polder Buitenweg

Wikipedia - Westbroekse Molen

In 1743 werd de oude Westbroekse Molen, die vlak bij de Vecht stond, verplaatst naar de locatie van de huidige molen.
Rechts de Molen van Polder Buitenweg

WestbroekseMolen.png