kavels-home
ga naar de kaart

Maanenburg

W16

Gezicht over de stadsbuitengracht op de stadswal te Utrecht uit het noordoosten, met rechts het bastion Zonnenburg, links daarvan de toren op het St. Servaashek en een van de torens van de Nicolaikerk en links de singel en op de achtergrond het bastion Manenburg met een blokvormig huis met vier schoorstenen.

Verrijk, D., tekenaar

"Sonen burgh en het Clooten burgt / buyten Utreght"
Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer 36413)