kavels-home
ga naar de kaart

Zonnenburg

W14

Gezicht over de stadsbuitengracht op de stadswal te Utrecht uit het oosten, met links de singel met de uitmonding van de Minstroom, rechts het bastion Zonnenburg, in het midden de toren op het Servaashek en de zuidelijke toren van de Nicolaikerk en links daarvan een langgerekt gedeelte van de stadswal met Manenburg op de achtergrond.

Verrijk, D., tekenaar

"gezigt Zonnenburg en Cloottenburg / tussen het Maaliepoortje en Tolsteegpoort buyten Utrecht. / No. 9"

Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer 30856)