kavels-home
ga naar de kaart

Weerdpoort

W09

Gezicht over de stadsbuitengracht te Utrecht op de Weerdpoort met de Zandbrug en op de achtergrond de huizen aan de oostzijde van de Oudegracht, uit het noordwesten; rechts een hoek van het bastion Morgenster.

Verrijk, D., tekenaar

" Waardpoort 1730"
Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer 36779)

Een eeuw eerder (1640-1670) zag het er, gezien vanaf het Begijnebolwerk, zo uit

../pics/M08-36741-DeKlaarwater.jpg

Gezicht vanaf het ijs bij het Begijnebolwerk (links vooraan) over de bevroren stadsbuitengracht op de stadswal te Utrecht uit het noordoosten, met de waltoren de Bok en de Weerdpoort; links de molen op het Begijnebolwerk; rechts de oostelijke toegangspoort tot de Bemuurde Weerd en de uitmonding van de Oosterstroom; op de achtergrond het bastion Morgenster met de molen Klaarwater.

Fotoreproductie van een schilderij van Joost Cornelisz. Droochsloot uit het midden van de 17de eeuw.

Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer 36741)


Wikipedia - Weerdpoort