kavels-home
ga naar de kaart

Sterrenburg

W07

Gezicht over de stadsbuitengracht op de stadswal te Utrecht uit het westen met links de singel, in het midden het bastion Morgenster met de kraan en rechts de waltoren Het Paard; links vooraan de uitmonding van de Westerstroom.

"gezigt Paardenbrug tusschen de Catrijnenpoort / en de Weertpoort buyten Utrecht / N: 39"
Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer 30819)