kavels-home
ga naar de kaart

Tolsteeg

Tols

Gezicht over de stadsbuitengracht op de stadswal te Utrecht uit het zuiden, met links de singel, rechts het bastion Manenburg en links op de achtergrond de brug over de uitmonding van de Kromme Rijn in de stadsbuitengracht. (1755 -1765)

Verrijk, D., tekenaar
"Gezigt de Cromme Rynsche brugh buyte de / Tolsteeg poort No. 8:"
Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer (30845)

Wikipedia - Tolsteeg en Rotsoord


De Tolsteegpoort was in 1757 al ruim tien jaar afgebroken.
../pics/Tols-X1026-36381.jpg

Gezicht over de stadsbuitengracht op de stadswal te Utrecht met de Tolsteegbrug en -poort en daarachter de Bijlhouwerstoren, links een gedeelte van de singel en rechts het bastion Manenburg (1744)

Beijer, J. de, tekenaar
"de Tolsteeg poort te Utrecht van de krommen Rijn te zien veel (of: vell)"
Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer (36382)