kavels-home
ga naar de kaart

Paardenveld

Paar

Profiel van de stad Utrecht gezien uit het noordwesten, vanaf het Paardenveld, met links de molen Rijn en Zon in aanbouw, in het midden het schavot met galg en daarachter de Jacobikerk en rechts de molen De Meiboom, die juist in 1745 gebouwd is.

Philips jr., C., graficus; Beijer, J. de, tekenaar
Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer 30788)