kavels-home
ga naar de kaart

Huis ter Meer

Meer
Gezicht over de Vecht op de achtergevel van het huis Ter Meer te Maarssen (1750)
Spilman, H., tekenaar/ graficus
Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer 201570)

Kastelen in Nederland - Slot te Maarssen / Zuylenburg / Ter Meer

Kastelen en buitenplaatsen in Utrecht - Ter Meer

Nederlandse Kastelenstichting - Foto's en tekeningen van Huis te Meer in Maarssen

Wikipedia - Ter Meer

Geheel verdwenen en overbouwd.

TerMeer.png