kavels-home
ga naar de kaart

Grondtekening van de Stad UTRECHT

Krt2

Plattegrond van de stad Utrecht met directe omgeving; met stratenplan, wegen en watergangen en gearceerde en gestileerde weergave (ged.) van de bebouwing, tuinen en het grondgebruik.
Met drie legenda's en rechtsboven het wapen van de stad.

Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer 214026)

Wikipedia - Stadsvrijheid van Utrecht

Wikipedia - Isaak Tirion