kavels-home
ga naar de kaart

KAART van de Stad UTRECHT en van derzelver Vrijheid

Krt1

Kaart van het grondgebied van de stadsvrijheid van de stad Utrecht met directe omgeving; met wegen, watergangen en gestileerde weergave van de bebouwing en het grondgebruik en van de bestuurlijke en waterstaatkundige indeling.
Het grondgebied van de stadsvrijheid en de indeling van de gerechten is in kleur aangegeven.

Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer 214025)

Wikipedia - Stadsvrijheid van Utrecht

Wikipedia - Isaak Tirion