kavels-home
ga naar de kaart

De Grauwert

Grou

Gedeelte uit de kaart van de Utrechtse Stadsvrijheid van C. Specht uit 1696

Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer 216025)

Op een kaart uit 1541 staat "Grawers hoofstede" op deze plaats vermeld.

../pics/Grou-Grauwaart-1541.png

Gedeelte uit een in 1840 door N. van der Monde vervaardigde kopie naar een schilderij van Evert van Schayck uit 1541.

Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer 214259)

Het schilderij van Evert van Schayck bevindt zich in het Centraal Museum.

Centraal Museum - Evert van Schayck - Plattegrond van de stad Utrecht

Basisrapportage Archeologie - De Grauwert

Kastelen in Nederland - Grauwert / Hofstede ter Weyde
Kastelen en buitenplaatsen in Utrecht - Grauwert

Artikelen in Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering
∘ De waterleiding-Rijn-Kennemerland en Huis Grauwaart, Wynia, H.L. (2004-1 p.7)
∘ Schatkamer Leidsche Rijn (8) De Grauwaart, een verdwenen monument?!, Wynia, H.L. (2005-3 p.47)

In het ontwerp van Park Grauwaert zijn de kenmerken van het kasteel bewaard gebleven. Het eiland, de Oude Rijn, het voorterrein met grachten en ook de oprijlaan.

../pics/Grou-Grauwaert.png