kavels-home
ga naar de kaart

Heilige Kruisgasthuis

Gc

Gezicht vanaf de Kruissteeg te Utrecht op het Heilige Kruisgasthuis, uit het oosten.

N.B. De straatnaam Kruissteeg is later gewijzigd in Kruisstraat.

Spilman, H., tekenaar/ graficus. Naar een tekening van Jan de Beijer uit 1744
"Het S. SEBASTIAANS of KRUIS - GASTHUIS te UTRECHT."
Collectie Het Utrechts Archief (catalogusnummer 38349)